ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน