ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านคันชา สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 57 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน