ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน