ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 59.45 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 29 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 16 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน