ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 98.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 87.81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 75.62 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 71.81 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 63.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 59.27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 52.15 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 49.30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 45.29 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 43.14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 42.17 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 41.83 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 38.59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 38.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 25.90 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 21.67 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 18.28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 16.76 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน