ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมพลศิกษา สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน