ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน