ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน