ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
10 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน