ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 89.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 87.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 84.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 83.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน