ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 89.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 88.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน