ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน