ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 87.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 85.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 81.40 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน