ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 84.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 83.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 79.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 78.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 70.80 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน