ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน