ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน