ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 77.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน