ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน