ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 75.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 75.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน