ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 82.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน