ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 6 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 2 4 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 2 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 2 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน