ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 46 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 28 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 12 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 12 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน