ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 26 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 24 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 22 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 12 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 10 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน