ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 28 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 27 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 27 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต 2 25 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน