ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 43 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 24 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 19 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 14 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน