ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. สกลนคร เขต 2 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต 2 38 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 29 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 21 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน