ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 52 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต 2 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 48 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 47 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 43 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 41 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน