ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน