ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน