ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนภูพานหลวง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน