ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน