ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำก้าว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน