สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.9 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทะศิลา
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำควร
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สารีสุทธ์
 
1. นายพิชิต  อันทะหวา