สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยุบลภาค
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ธรรมทาทอง
3. เด็กหญิงชุติภา  เกิดมงคล
4. เด็กชายธีรโชติ  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงนันทิชา   จันดีนิน
6. เด็กหญิงสิริภัทร  บุญนูน
 
1. นายพิชิต  อันทะหวา