สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  ปอยสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีรักษา
3. เด็กชายจีรศักดิ์  อุ่นฤทธิ์
4. เด็กชายชนายุทธ  สิงห์สีทา
5. เด็กชายพัทธนันท์  โขงทอง
 
1. นายสรรเพชร  ทองแท้
2. นางวราวรรณ  โคตรแก้ว