สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  หลักทอง
2. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญไชย
 
1. นายแป้ง  เป้งคำภา
2. นางอาภรณ์  ทัศมี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัส  คำภูแสน
 
1. นางอรุณี  ไตรยขันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงอาภารัตน์  อินปากดี
 
1. นางจรูญศรี  ลุนจักร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.3 ทอง 16 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัจจิมพฤกษ์
 
1. นายสำเร็จ  เอกมาตร