สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศรัญญา  ไชยเวศ
 
1. นางอำนวย  พันนาดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  พร้อมพรม
2. เด็กชายเจษฎา   วงมนตรี
 
1. นายปริญทร   สุระเสน
2. นายวชิรวิชญ์   นายกชน