สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  สารมานิตย์
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  พิมชาลี
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิรันดร
 
1. นางอำนวย  พันนาดี
2. นางศุพัชรีญา  สมมิตร