สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายธนาธร  สุมามาลย์
2. เด็กชายพงศกร  นามแสน
3. เด็กชายวิชชุกร  ก้อนอินทร์
 
1. นายลิขิต  น้อยชื่น
2. นางรัตนาภรณ์  สุวรรณรงค์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภคดล  คำลันดา
2. เด็กชายที่รัก  ดอกเรียง
 
1. นายทศ  จันทา
2. นายสมนึก  คำสร้าง