สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพล  สุจริต
2. เด็กชายปิยะวัช  ทองสาหร่าย
3. เด็กชายอนันต์  สังวรจิตร
 
1. นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์
2. นางสาวอมรลักษณ์  สัพโส