สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปิ่นใจ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เทพมนต์
 
1. นางสมพร  สุขานนท์
2. นางสาวทับทิม  โพธิ์คำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.7 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรไพลิน  หนูสิงหา
 
1. นางทองลิน  ก่อบุญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ขันตะชาติ
2. เด็กหญิงกมลเนตร  จันทโคราช
3. เด็กหญิงฐิติกา  สาระกาน
4. เด็กหญิงนันทิตา  พุทธหาร
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บานเย็น
6. เด็กหญิงพิมชนก  ปิ่นใจ
7. เด็กหญิงมุขดา  แสงเขียว
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนชาติ
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ผลบุตร
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ฮีมหมื่นงาม
 
1. นายพนาราม  สิทธิราช
2. นางประภาศรี  อยู่สำลี
3. นางสาวพรไพลิน  หันจางสิทธิ์