สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  ดอนโม้
 
1. นางวินัฎดา  เป้งคำภา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกบิลพัฒน์  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   อินคำน้อย
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  เป้งคำภา
4. เด็กหญิงดาวสิฐษ์  พรพรหม
5. เด็กชายวัชรเกียรติ  อนุคำ
6. เด็กหญิงวิภาวินี  โพสาวัง
7. เด็กหญิงวิสุดาพร  เป้งคำภา
8. เด็กชายอนาวิล  กันยาบัณฑิษ
9. เด็กชายอานนท์  โพสาวัง
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรหมศิริ
 
1. นางวิราภา   วารีย์
2. นายสุรศักดิ์  วารีย์
3. นางสินทอง  พจนา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ชมภูโคตร
2. เด็กหญิงวันนา  แก้วสุทอ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรมษา
 
1. นางสาวธนพร  นันทราช
2. นายพงศ์ศิริ  ไขสีดา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนานนท์  เย็นยิ้ม
 
1. นายเวียงชัย  เจริญไชย
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนานนท์  เย็นยิ้ม
 
1. นายเวียงชัย  เจริญไชย
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชนานนท์  เย็นยิ้ม
 
1. นางสาวชรัญณัฏฐ์  ศรีพิมพ์สอ