สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินคูณ
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สัพโส
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองประทุม
2. นางสาวปิยนุช  โสสุทธิ์