สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนสุข
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ปะกิระเค
3. เด็กหญิงสุดาพินิมล  ราชดา
4. เด็กหญิงสุนิสา  คำแนบ
5. เด็กชายโนเกีย  ทรงอาจ
 
1. นางสาวจิรยา  ลูกเงาะ
2. นายทองสา  พลขันธ์