สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ภูครองตา
2. เด็กหญิงศศิประภา   บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงอังศุมา   หล้าชนบท
 
1. นางสาวจิรยา  ลูกเงาะ
2. นางรติกร  อินทรเกษม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   พลรัตน์
 
1. นายธีรพงศ์   อุปทุม