สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายนพรัตน์  วงค์เพ็ญ
2. เด็กชายอดิศร  สายรัตน์
 
1. นายลือชา  ธิโสภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ผาบจุงกุง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ฤทธินวล
 
1. นายลือชา  ธิโสภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  วงค์เพ็ญ
2. เด็กชายพชร  สีสวาท
3. เด็กชายอันดามัน  เปาะเลาะ
 
1. นายดาวเรือง  ทองเลิศ
2. นายลือชา  ธิโสภา