สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนนทนัน   ตัดสืบ
2. เด็กหญิงสุธิดา   ไชยรา
3. เด็กชายอภิศักดิ์   ทิพม่อม
 
1. นายสุภาพ   สมแสน
2. นางวนิช   สมแสน