สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 11 1. นายกรวิชญ์  วรสาทร์
2. เด็กชายวิศวพัฒน์  มังสุลัย
3. นางสาวเจนจิรา  ดอนกันหา
 
1. นางจิตชยา  ธาตุกระโทก
2. นางรักษพร  ฮ่มป่า