สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 14 1. เด็กชายบรรยงค์   คาระวงค์
2. เด็กหญิงวิจิตรา   จันทร์ไทย
 
1. นายอภิศักดิ์   แก้วดวงสี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัชยา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงนภาวดี  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  มีพยุง
 
1. นางมาลินี  สัตถาผล
2. นางศิรประภา  พัชรศิรพันธ์