สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงวริศรา  ภูแซมสี
 
1. นางสาวจันยา  ศรีนวล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายภูมิรพี  สมโชค
 
1. นางสาวจันยา  ศรีนวล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิรพี  สมโชค
 
1. นางสาวจันยา  ศรีนวล